Dịch vụ khác

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng gọi số HOTLINE:  0918.646.248


STT
TÊN DỊCH VỤ
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)
CÁC LOẠI PHÍ CÁ NHÂN TỰ ĐÓNG
1
Hỗ trợ IT tổng quát
Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến mạng và truyền thông cho doanh nghiệp hoặc cá nhân; Lắp đặt và sửa chữa máy tính; Lắp đặt mạng
Liên hệ
Chi phí mua vật tư (nếu có)
2
Cài đặt windows và phần mềm
Cài đặt hệ điều hành Windows (Linux); cài phần mềm công việc (≤ 10 phần mềm)
50.000/máy
Phí bản quyền phần mềm (nếu có)
3
Phần mềm
Hỗ trợ mua bản quyền phần mềm hoặc viết phần mềm nhỏ để thực hiện một công việc lặp lại hàng ngày
Liên hệ
Phí bản quyền phần mềm (nếu có)
4
Ứng dụng cho excel
Tạo thêm menu các hàm, lệnh, macro tích hợp vào excel để xử lý lượng số liệu lớn và lặp lại công việc hàng ngày; tạo biểu mẫu báo cáo tự động sau khi xử lý số liệu
Liên hệ