Hướng dẫn

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH

1. Khách hàng liên hệ với TRANG VIỆT bằng một trong các hình thức sau:


2. Trao đổi sơ bộ về công việc và xác nhận yêu cầu của khách hàng

3. Gặp trực tiếp tại văn phòng của TRANG VIỆT hoặc địa điểm kinh doanh của khách hàng để thảo luận chi tiết về các yêu cầu.

4. Tiến hành làm hợp đồng cung cấp dịch vụ.

5. Tạm ứng 50% phí dịch vụ.

6. Thực hiện các nội dung do khách hàng yêu cầu.

7. Bàn giao công việc hoàn thành (có văn bản).

8. Thanh lý hợp đồng. Nhận thêm 50% phí dịch vụ còn lại.

9. Xuất hóa đơn VAT

1 tháng tư vấn miễn phí qua điện thoại cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng.